Nørrebred - Vallensbæk

Velkommen til Grundejerforeningen Mariehøjs hjemmeside. 
På de følgende sider vil du kunne læse lidt om hvad Mariehøj er, og hvad bestyrelsen går og roder med.


NYHED:
GENERALFORSAMLING 2020 blev afholdt torsdag den 3. september på Korsagergård.  - Referatet findes under punktet referater. 

Støjproblemerne omkring Vallensbækvej kom endnu engang i søgelyset, da transportminister Benny Engelbrecht besøgte Nørrebred den 3. februar 2020. - Læs mere i Vestegnen og i Folkebladet.
Det omtalte tilbud om gratis jordvold langs Holbækmotorvejen, kan garanteres opført på max 1½ år, se tilbuddet her

I Ishøj kan de godt finde ud af, at beskytte borgerne mod støj fra motorvejen. En 2,7km lang og 12m høj jordvold, er ved at tage form, læs mere her:  https://sn.dk/Sydkysten/Ny-stoejvold-bliver-stor-lang-park/artikel/888068

Vallensbæk Kommune laver nye tiltag syd for Ringstedbanen.

Da Ringstedbanen skulle anlægges eksproprierede Banedanmark nogle områder i Vallensbæk for at have plads til at bygge banen.

Som en del af ekspropriationserstatningen er Vallensbæk Kommune blevet tildelt en erstatningssum på 1,9 mio. kr. til finansiering af den landskabelige efterbearbejdning af arealerne.

På kommunalbestyrelsesmøde d. 21. juni 2017 blev der besluttet, at erstatningen på 1,9 mio. kr. lægges i pulje til landskabsprojekter langs Ringstedbanen med henblik på forbedring af de rekreative kvaliteter i området herunder også støjafskærmning. - Læs mere på siden her


Sidste nyt i sagen om støjproblemer findes på siden Nyheder.


Den ordinære generalforsamling for 2019 blev afholdt onsdag den 20. marts 2019 på Korsagergaard. - Referatet findes under punktet referater.  

Husk at indbetale det årlige kontingent på 600kr inden den 1. maj 2020
Bankoverførsel til: Regnr.: 1551 kontonr.: 7190719
Giro indbetaling til: +01 – 7190719
MobilePay til: 28606150

I alle tilfælde påføres Nørrebred xx (xx = dit hus nr.)
Har man ikke mulighed for at overføre, er man også velkommen til at betale kontant til kasserer Jørn Bundgaard, Nørrebred 29.

Linket til støjmålinger i DK kan findes her
Bemærk at målingerne er fra 2012. Der er sket meget med mængden af trafik på motorvejen siden!Grundejerforeningens vedtægter finder du under "Om G/F Mariehøj"