Bestyrelsessammensætning

Grundejerforeningens bestyrelse består i 2019/2020 af:

 

Bestyrelsesformand:

Hans Henning Fischer, Nørrebred 45


Næstformand:   
Michael Beck Hansen, Nørrebred 15

Kasserer:

Jørn Bundgaard, Nørrebred 29

Medlem & IT ansvarlig:

Søren Boy Holst, Nørrebred 27

Bestyrelsesmedlem:

Klaus Hansen, Nørrebred 114

(Suppleant: , Anette Eriksen Nørrebred 114)

Skriftlige henvendelser der ikke vedrører kontingent, bør fremsendes til foreningens formand med post eller på email til bestyrelsen@mariehøj.dk  - Akut telefonisk henvendelse til formanden kan ske på 

tlf. 21206389