Bestyrelsessammensætning

Grundejerforeningens bestyrelse består i 2019/2020 af:

 

Bestyrelsesformand:

Michael Beck Hansen, Nørrebred 15


Næstformand:   
Søren Boy Holst, Nørrebred 27

Kasserer:

Jørn Bundgaard, Nørrebred 29

Bestyrelsesmedlem:

Nikolaj Andersen, Nørrebred 78

Bestyrelsesmedlem:

Klaus Hansen, Nørrebred 114

(Suppleant: , Henning Boe Nørrebred 52)

Skriftlige henvendelser der ikke vedrører kontingent, bør fremsendes til foreningens formand med post eller på email til bestyrelsen@mariehøj.dk  - Akut telefonisk henvendelse til formanden kan ske på 

tlf. 50450000