Motorvejen og Ringstedbanen

Motorvejen er vores nærmeste nabo - og desværre en temmelig støjende af slagsen. Opførelsen af Ringstedbanen syd for motorvejen, har kun gjort problemet værre, og vil stige efterhånden som der kommer flere gods- og persontransporter.

Grundejerforeningen Mariehøj kæmper for at få opsat en støjvold med gabionsmur, langs med Vallensbækvej, da det er den bedste løsning mod støj fra motorvejen og jernbanen. I modsætning til en støjskærm, så fjerner en støjvold med gabionsmur, de lave frekvenser, som er de mest skadelige for helbred og nervesystemet. Vallensbæk Kommune er blevet tilbudt gratis opførelse af støjvold, inklusiv beplantning og rekreativt område på nordsiden af volden. Resten af strækningen langs Holbækmotorvejen, skal der opsættes støjværn, såfremt Folketinget bevilger midler til dette.
 

Støjkort lavet på beregninger med gennemsnitsværdi fordelt på døgnet, og ikke målinger kan findes her