Jernbanen

Der er taget politisk beslutning om opførelse af en jernbanelinje umiddelbart syd for motorvejen.

Bestyrelsen vil sammen med områdets øvrige grundejerforeninger arbejde for at der etableres nødvendige støjbegrænsende foranstaltninger - helst ønskes jernbanen ført under jorden, men det blev desværre ikke tilfældet iflg. Banedanmarks planer.

Info fra Banedanmark kan læses her

Støjmålinger kan findes på siden her

Hans Henning Fischer fra nr. 45 har kontaktet BaneDanmark og spurgt til etablering af støjvolde som afskærmning mod støjen fra motorvejen og den kommende jernbane. Det sørgelige svar kan læses her.

Grundejerforeningerne i området prøver at stå sammen for at kæmpe for støjdæmpende foranstaltninger. 

Foreningen Gate 21 arbejder på flere projekter mod trafikstøj. Læs mere her

Mere info om trafikstøj kan findes på siden her