Hjemmeside og e-mail
 

Som omtalt på den ordinære generalforsamling i marts 2010, så arbejder bestyrelsen i retning af overgang til elektronisk kommunikation. Dette blev endnu engang taget godt imod på generalforsamlingen i 2013. På generalforsamlingen i 2016 blev det klart at foreningen er klar til digitalisering, så informationer vil i videst muligt omfang blive udsendt elektronisk, ligesom girokort til betaling fremover vil kunne rekvireres fra kassereren, istedet for at blive omdelt.

Denne hjemmeside vil blive opdateret hver gang bestyrelsen har nyt at berette. Ansvarlig for hjemmesiden er Søren Boy Holst, Nørrebred 27.

Vi opfordrer alle til at aflevere/fremsende deres email adresse til kasserer Jørn Bundgaard, Nørrebred 29, email: joern_bundgaard@oncable.dk (bemærk at man er selv ansvarlig for at meddele om ændring af email adressen).