Fastelavn/Vejfest

Mange andre grundejerforeninger afholder en fastelavnsfest for foreningens børn (og voksne for den sags skyld). Skal vi ikke også have det?
Eller hvad med en vejfest for hele grundejerforeningen?

Frivillige der ønsker at stå for lignende arrangementer, er yderst velkomne til at henvende sig til bestyrelsen.